Maecenas World Patrimony Foundation
    History | Projects | Events | Organisation |Board of Recommendation | Legal | Links | Contact | Support | Home
    Legal Information

Maecenas World Patrimony Stichting
KvK 34110215
RSIN 8078.21.135

Statutaire zetel / Seat: Haarlemmer Houttuinen 47-D, 1013GM Amsterdam, Netherlands
Postadres / Postal address: Kamperweg 23, 8181CS Heerde, Netherlands
Office Geneva: 31, Chemin Moïse Duboule, 1209 Geneva, Switzerland

Tel./Phone: +31.20.6221010
E-mail: info@worldpatrimony.org

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan de restauratie van architectonische of kunstvoorwerpen bij of in gebouwen van de Verenigde Naties.
Daartoe organiseert de stichting onder meer tentoonstellingen, voert onderzoek uit, promoot en publiceert, organiseert bijeenkomsten en andere evenementen en stimuleert organisaties. Bovendien zet de stichting zich in fondsen bijeen te brengen, respectievelijk partijen samen te brengen om uitvoering van restauratie mogelijk te maken, dan wel te laten uitvoeren.

Het huidige beleid is gericht op monitoring van te restaureren, dan wel reeds gerestaureerde objecten, waarbij primair de Woodrow Wilson Memorial Celestial Sphere in het park van de Palais des Nation in Genève. De in de afgelopen jaren opgedane kennis wordt gedeeld met potentiĆ«le partijen, die deze restauratie kunnen uitvoeren.
Samenwerking met de Woodrow Wilson Institute staat voorop.De stichting werkt samen met de NGO Comprehensive Dialogue among Civilizations.

De leden van het stichtingsbestuur ontvangen geen vergoeding.

In de afgelopen jaren heeft de stichting geen fondsen ontvangen, doch uitsluiten op basis van vrijwilligerswerk activiteiten uitgevoerd. Om kosten te besparen heeft de stichting geen bankrekening meer, noch houdt zij op andere wijze financiƫle middelen. Alle werkzaamheden worden door het bestuur pro deo uitgevoerd.

Jaarverslag 2016
Voorgesteld is binnen ICOMOS-IFLA ISCCL aandacht te geven aan de situatie van de Woodrow Wilson Memorial Celestial Sphere. Tevens is dit voorgelegd aan Europa Nostra. Beide organisaties hebben hier positief op gereageerd.
Naar aanleiding van contact met de huidige directeur-generaal van UNOG in 2015, is contact gezocht met de uitvoerende organen van UNOG. Er is contact opgenomen met de nieuwe foundation ontstaan na het overlijden van Barbara Manship (schoondochter Paul Manship).

Jaarverslag 2017
Voorgesteld is binnen ICOMOS-IFLA ISCCL aandacht te geven aan de situatie van de Woodrow Wilson Memorial Celestial Sphere. Gesprekken gevoerd met de vertegenwoordiger van de Woodrow Wilson Institute. Monitoring van de huidige staat van de Celestial Sphere uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan op verzoek van UNOG uitvoerige beschrijvingen gemaakt en aan de UNOG ter beschikking gesteld ten behoeve van een toekomstige restauratie van de Celestial Sphere. Tijdens de jaarconferentie van ICOMOS-IFLA ISCCL het restauratieproject onder de aandacht gebracht.
Er lijkt beweging te komen in het restauratieproject, nu het Woodrow Wilson Institute zich achter het restauratieproject heeft opgesteld. De vraag doet zich nu wel voor welke positie de stichting bij de uitvoering van het project zal gaan bekleden.

Financieel Jaarverslag 2017
 


     © 2005 Maecenas World Patrimony Foundation