Maecenas World Patrimony Foundation
    History | Projects | Events | Organisation |Board of Recommendation | Legal | Links | Contact | Support | Home
    Legal Information

Maecenas World Patrimony Stichting
KvK 34110215
RSIN 8078.21.135

Statutaire zetel / Seat: Haarlemmer Houttuinen 47-D, 1013GM Amsterdam, Netherlands
Postadres / Postal address: Kamperweg 23, 8181CS Heerde, Netherlands
Office Geneva: 31, Chemin Moïse Duboule, 1209 Geneva, Switzerland

Tel./Phone: +31.20.6221010
E-mail: info@worldpatrimony.org

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan restauratie van architectonische of kunstvoorwerpen bij of in gebouwen van de Verenigde Naties. Daartoe kan de stichting onder meer tentoonstellingen organiseren, onderzoek (laten) uitvoeren, bijeenkomsten en andere evenementen organiseren, publiceren en anderszins haar doelstelling promoten en andere organisaties stimuleren deze doelstellingen mee te ondersteunen.

De stichting zet zich in fondsen bijeen te brengen, respectievelijk partijen samen te brengen om uitvoering van restauratie mogelijk te maken, dan wel te laten uitvoeren.

Het huidige beleid is gericht op monitoring van te restaureren, dan wel reeds gerestaureerde objecten, waarbij primair, maar niet daartoe beperkt, de Woodrow Wilson Memorial Celestial Sphere in het park van het Palais des Nation in Genève.
De in de voorgaande jaren opgedane kennis wordt gedeeld met partijen, die deze restauratie(s) kunnen uitvoeren.

Vanaf de start heeft samenwerking met de United Nations Office Geneva voorop gestaan. De stichting werkt al ruim twee decennia samen met de NGO Comprehensive Dialogue among Civilizations te Genève, waarvan zij ook in Genève het kantooradres mag gebruiken.

De leden van het stichtingsbestuur ontvangen geen vergoeding.

In de afgelopen jaren heeft de stichting geen fondsen ontvangen, doch uitsluitend op basis van vrijwilligerswerk activiteiten uitgevoerd. Om kosten te besparen houdt de stichting geen bankrekening meer aan, noch houdt zij op andere wijze financiële middelen.

Beknopte beschrijving Beleidsdoeleinden 2022-2025

Nu de restauratie van de Celestial Sphere gerealiseerd wordt, richt de stichting zich op aanpalende projecten in samenwerking met de United Nations Library & Archives / UNOG. Belangrijk is, dat deze kunstwerken en hun geschiedenis digitaal zichtbaar worden gemaakt voor een breed publiek. De stichting streeft er naar de digitale presentatie van deze kunstwerken online te hebben bij het gereedkomen van het restauratie- en renovatieproject van het Palais des Nations, voorzien in 2025.

Jaarverslag 2016

Voorgesteld is binnen ICOMOS-IFLA ISCCL aandacht te geven aan de situatie van de Woodrow Wilson Memorial Celestial Sphere. Tevens is dit voorgelegd aan Europa Nostra. Beide organisaties hebben hier positief op gereageerd.
Naar aanleiding van contact met de huidige directeur-generaal van UNOG in 2015, is contact gezocht met de uitvoerende organen van UNOG. Er is contact opgenomen met de nieuwe foundation ontstaan na het overlijden van Barbara Manship (schoondochter Paul Manship).

Jaarverslag 2017

Gesprekken gevoerd met de vertegenwoordiger van de Woodrow Wilson Institute. Monitoring van de huidige staat van de Celestial Sphere uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan op verzoek van UNOG uitvoerige beschrijvingen gemaakt en aan de UNOG ter beschikking gesteld ten behoeve van een toekomstige restauratie van de Celestial Sphere. Tijdens de jaarconferentie van ICOMOS-IFLA ISCCL is het restauratieproject onder de aandacht gebracht. Er lijkt beweging te komen in het restauratieproject, nu het Woodrow Wilson Institute zich achter het restauratieproject heeft opgesteld. De vraag doet zich nu wel voor welke positie de stichting bij de uitvoering van het project zal gaan bekleden.

Jaarverslag 2018

De situatie rond de opdracht voor de restauratie van de Celestial Sphere is onduidelijk. Het contact met het Woodrow Wilson Institute droogt op. UNOG gebruikt onze onderzoeksgegevens voor het verkrijgen van restauratieoffertes.

Jaarverslag 2019

Geen verandering in de onduidelijke situatie. UNOG besteedt restauratie van de Celestial Sphere uit als onderdeel van de uitwendige restauratie van het gehele Palais des Nations, maar onduidelijk is of de financiering rond kan worden gemaakt. Geen reactie meer van het Woodrow Wilson Institute. Contact met de Manship Foundation aangehaald.

Jaarverslag 2020

Restauratieproject Celestial Sphere gaat van start. Als gevolg van de Black Lives Matter beweging ligt in de Verenigde Staten het Woodrow Wilsen Institute zwaar onder vuur en betrokkenheid met het restauratieproject van de Celestial Sphere lijkt volledig te zijn verdampt. Vanwege Corona, bezoek aan het Palais des Nations uitgesteld.

Jaarverslag 2021

Voorgesteld het archief van ICOMOS onder te brengen bij de United Nations Archives (Palais des Nations) en te digitaliseren in samenwerking met HION. Eind september bezoek gebracht aan het Palais des Nations. Gesprekken gevoerd met de Library en de United Nations Archives, onder meer over de opzet van historisch onderzoek naar de Celestial Sphere, uitmondend in een publicatie hierover. Het restauratieproject Celestial Sphere loopt, maar vanwege Corona is onduidelijk wanneer het kunstwerk uiteindelijk zal worden teruggeplaatst. Eveneens overleg gehad met de initiatiefnemer voor een project voor een permacultuur opzet in het park bij de Celestial Sphere. Tevens monitoring van Sorensen's 'La Rêve de la Paix' uitgevoerd. Warm contact met de Manship Foundation.

Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2018
Financieel Jaarverslag 2019
Financieel Jaarverslag 2020
Financieel Jaarverslag 2021
 


     © 2005 Maecenas World Patrimony Foundation